Voor de opmaak van je advertentie kan je ook bij ons terecht.

adverteren@ijopener.nl

 

ADVERTEREN

De IJopener is voor een groot deel afhankelijk van advertentie-inkomsten. Wij zijn dan ook blij met het grote aantal adverteerders, die regelmatig of zelfs in elke editie van onze buurtkrant adverteren.

Kosten

Adverteren in de IJopener kost € 2 per vierkante centimeter (excl. btw). Onderaan deze pagina staat een berekeningsvoorbeeld.
Als je een vaste plaats wilt voor je advertentie, wordt het bedrag met 10% vermeerderd. Dit kan zijn een vaste pagina, maar bijvoorbeeld ook bij een bepaald soort artikelen.
Adverteer je in minstens vijf nummers achter elkaar, dan ontvang je een korting van 10%.

Aanlevering

Advertenties kunnen 1, 2 of 3 kolommen breed zijn: 7, 14,5 of 22 cm. De hoogte is variabel.

Advertenties dienen bij voorkeur in pdf aangeleverd te worden, maar jpeg of tiff kan ook.
De vormgever en de redactie van de IJopener zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor aangeleverde advertenties.

Je kunt de advertentie ook door ons laten maken. Prijs in overleg. Voor tussentijdse wijzigingen van de advertenties ontvang je een kostenopgave. Heel kleine wijzigingetjes worden niet in rekening gebracht!

Voorbeeld van berekening van het advertentiebedrag

Als voorbeeld nemen we een advertentie van 1 kolom breed en 5 cm hoog. De oppervlakte is dus 7 cm x 5 cm = 35 cm2.
Om de prijs te bepalen vermenigvuldigen we deze oppervlakte met de prijs per vierkante centimeter: 35 x € 2 = € 70 (excl. btw).

IJ-tjes

Ook is mogelijk een kleine advertentie te plaatsen, een IJ-tje. De kosten hiervan zijn € 5,- per regel.