ili

 

Op de sponsormeter kunt u de stand van zaken bijgehouden
Word vriend van de IJopener !

Stichting Buurtkrant IJopener geeft al elf jaar lang vijf edities per jaar uit. Geschreven, getekend en gefotografeerd door vrijwilligers.

IJopener fondsenwerving

Wilt u ons financieel ondersteunen?

Elke gift aan de IJopener is van harte welkom !

NL51 INGB 0006 6548 54
t.n.v. Stichting Buurtkrant IJopener
Vrienden van de IJopener

U krijgt de IJopener thuisbezorgd voor
€ 30 per jaar
. Handig als u een nee/nee-sticker heeft of buiten ons verspreidingsgebied woont.

Stort € 30 op onze bankrekening en stuur een e-mail naar info@ijopener.nl met uw adres. Vanaf de volgende editie valt de IJopener op uw mat.

Vrienden van de IJopener

Uw logo met bedrijfsnaam krijgen in onze krant een eigen plek. Vijfmaal per jaar voor € 100

Interesse? Stuur ons een e-mail

Zo laat u zien dat u een buurtinitiatief een warm hart toedraagt.


BUURTBLAD VOOR EN DOOR BEWONERS VAN DE INDISCHE BUURT,
HET OOSTELIJK HAVENGEBIED, HET ZEEBURGEREILAND EN IJBURG

De IJopener is een kleurrijk buurtblad dat vijfmaal per jaar verschijnt. De redactie bestaat uit vrijwilligers. De onderwerpen waarover we schrijven, zijn zeer gevarieerd en hebben altijd te maken met de Indische Buurt, het Oostelijk Havengebied, het Zeeburgereiland en IJburg. Van politiek tot natuur, van ondernemen tot cultuur.

Adverteren

Op de pagina Adverteren vind je de tarieven en informatie over het aanleveren of laten opmaken van advertenties. Op de pagina Verschijningsdata staat wanneer de volgende editie verschijnt en wanneer bijdragen voor de krant uiterlijk binnen moeten zijn.

Bezorging

Wordt de IJopener niet bezorgd, terwijl je géén nee/nee-sticker op de deur hebt? Laat het ons weten! info@ijopener.nl

Meedoen

Wil je over je eigen buurt schrijven en deel uitmaken van de redactie van de IJopener?
Stuur ons een e-mail.

 

Like us on facebookDe IJopener heeft een Facebook pagina.
Laat ons weten wat je van ons vindt!

 

Fondsenwerving IJopener